Výzkumné centrum hudební akustiky

Kvalitní zvuk - specializované služby a výuka

Základní výzkum a aplikování výzkumných poznatků do praxe v oblasti akustiky hudebních nástrojů a lidského hlasu
zaměření na:
Vznik zvuku – fyzikálně akustické vlastnosti zdrojů zvuku(konstrukce, materiály, podmínky kmitání … jejich úpravy ve vztahu ke kvalitě)
(pdf) (pdf)
Šíření zvuku – fyzikálně akustické vlastnosti prostorů, prostředí i zvukových signálů (geometrie prostoru, materiály, interakce prostor - zdroj, záznam a reprodukce … jejich působení na vnímanou kvalitu a kvalitativní úpravy)
(pdf) (pdf)
Poslech a vnímání zvuku – psychoakustika sluchových vjemů (poslechové testy, vazby mezi vlastnostmi zvuků a slyšením, kvalitativní analýzy)
(pdf) (pdf)
Produkce zvuků člověkem – psychoakustika mluvních, zpěvních i instrumentálně hudebních projevů (jejich kvalitativní hodnocení, prevence a rehabilitace nevhodných návyků)

Z další činnosti:

Ve Výzkumném centru MARC je v provozu laboratoř fyzikální akustiky, která je vybavena dvoupaprskovým laserovým vibrometrem Polytec a pulzním interferometrem Dantec Dynamics. Interferometr, který je jediný svého druhu u nás, je určen pro vizualizaci a analýzu žádoucích i nežádoucích kmitů různých částí hudebních nástrojů při výzkumu fyzikální příčinnosti barvy a kvality jejich zvuku.

Výzkumné centrum MARC úspěšně spolupracuje s německou firmou Dantec Dynamics GmbH na poli vizualizace a analýzy kmitů technikou ESPI.

V soupisu publikací Výzkumného centra MARC jsou postupně označovány publikace dostupné k nahlédnutí ve formátu pdf.

Do přehledu komerčních aktivit Výzkumného centra MARC byl přidán nový měřící software.

V sekci Výzkum hlasu najdete nejnovější informace o aktivitách v této oblasti.

 • základní výzkum v oblasti hudební akustiky a psychoakustiky
 • aplikovaný výzkum akustických vlastností hudebních nástrojů (HN) a jejich částí
  • vizualizace a analýza kmitů HN "1D" a "3D" unikátní laserovou technologií měření kmitů HN a jejich částí laserovým vibrometrem
  • měření frekvenčních charakteristik HN (v bezodrazové komoře a "in situ"
  • měření vyzařovacích směrových a výkonových vlastností hudebních nástrojů
 • navazující účelový výzkum barvy a kvality zvuku hudebních nástrojů
 • realizace subjektivních testů vlastností HN s pedagogy a posluchači HAMU
 • statistické vyhodnocení naměřených dat a subjektivních popisů vlastností zvuku HN
 • účelová měření hudebních nástrojů (intonační charakteristiky aj.)
 • statistické sledování akustických vlastností HN a jejich částí v průběhu výroby
 • realizace poslechových testů a testovacích signálů
 • diagnostika a dokumentace zvuku hudebních nástrojů pro účely certifikace
 • měření akustických vlastností prostor s hudebním určením
 • Upraveno 24.1.2013.
kontakty:
tel/fax: +420 234 244 168