Studiové nahrávání

Pedagogové a odborní pracovníci Zvukového studia resp. hudební fakulty se umělecky realizují jako zvukoví a hudební režiséři či realizátoři elektroakustické hudby buď na interních fakultních projektech nebo na zakázkách mimofakultních zájemců. Část těchto uměleckých aktivit je zahrnována do tzv. doplňkové, dříve vedlejší hospodářské činnosti studia.

V rámci doplňkové činnosti Zvukového studia jsou pořizovány nahrávky CD s význačnými našimi i zahraničními hudebními umělci. Tyto nahrávky jsou určeny buď pro vlastní vydavatelské aktivity, které zabezpečuje Umělecký provoz Hudební fakulty a nebo jsou realizovány pro cizí vydavatelské firmy. Zvláštní aktivitu pak tvoří rekonstrukce a remastering historických nahrávek.

Doplňková činnost Zvukového studia se řídí příslušnými předpisy AMU a ustanoveními Provozního řádu studia. Personální zabezpečení zvukové režie nahrávek je vázáno výhradně na pracovníky studia, zabezpečení hudební režie přednostně na pedagogy Hudební fakulty, výjimečně na externí hudební režiséry.

  • Upraveno 4.7.2012.
kontakty:
tel/fax: +420 234 244 168