Výzkum hlasu

Jednou ze součástí výzkumu Výzkumného centra hudební akustiky (MARC) HAMU je oblast výzkumu hlasu (vokologie) a psychoakustiky hlasu. Výzkumné centrum pro tyto účely disponuje poslechovou a nahrávací komorou, nahrávací aparaturou pro záznam a akustickou analýzu hlasu, elektroglotografii a zařízení na měření vibrací. Z diagnostického hlediska disponuje metodami analýzy hlasu hlasové pole (voice range profile), spektrální analýza, multidimenzionální analýza (MDVP KAY Elemetric), elektroglotografický záznam. V této oblasti Výzkumné centrum vyvíjí vlastní analytický software RealVoiceLab pro záznam a analýzu akustických vlastností hlasu v reálném čase pomocí vzdáleného přístupu přes internet.

Výzkumné centrum spolupracuje a nabízí spolupráci s různými odborníky a společnostmi v oblasti vokologie, foniatrickými ambulancemi, hlasovými pedagogy a terapeuty. Řeší problematiku akustické analýzy hlasu, diagnostiku a terapii poruch hlasu, hlasovou edukaci a estetiku. Další spolupráce s Výzkumným centrem v oblasti vokologického výzkumu může mít charakter školení akustiky hlasu, metodologie výzkumu hlasu a statistického zpracování dat.

Aktuality

Terminologický dotazník v oblasti vokologie

Projekt Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu

Uskutečněné akce

Publikace a prezentace v oblasti akustiky hlasu a vokologie

Aktuality:

informace o právě probíhajících projektech a významných akcích ...

„Funkční hodnocení hlasu – nácvikový praktický kurz“

Dvoudenní kurz pro nácvik funkčního hodnocení hlasu se zaměřením na percepční nácvik a následné hodnocení:

- vlastností hlasu,

- videolaryngoskopického a videostroboskopického nálezu,

- vyšetření hlasového pole.

Cílem kurzu je propojení uvedených metod pro stanovení funkčních vlastností hlasu a pro přípravu terapeutického plánu.

Součástí kurzu jsou nácvikové a hodnotící percepční testy pro uvedené metody (v podobě zvukových a video nahrávek) přístupné přes internet, které budou součástí samostatné práce účastníků kurzu v podobě domácích úkolů.

Datum a místo konání: 24.11.2014 a 8.12.2014, Zvukové studio, HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1

Přihlásit se lze zasláním přihlášky s kontaktními údaji na email:

hlasfunkce@seznam.cz.

„Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace – seminář a kurz“

Celodenní seminář s instruktážními kurzy zabývající se posturou, postojem a poruchami komunikace.

Datum a místo konání: 10. 2. 2015 (9-17 hod), Galerie HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1

Projekt „Percepční hodnocení vlastností hlasu - poslechové testy“

Součástí psycho-akustického výzkumu jsou vždy percepční – poslechové testy. V rámci projektu Fondu rozvoje CESNET 465R1/2012 „Interaktivní výzkumné a vzdělávací psychoakustické analýzy se zaměřením na hlas“ byly zveřejněny na serveru voicelab.cesnet.cz příklady percepčních testů, které jsou součástí výzkumu a také výukových aktivit Výzkumného centra hudební akustiky.

Pro odbornou veřejnost jsou tyto testy zpřístupněny ve formě vzdáleného přístupu k programu ListeningTest. Pro vzdálený přístup k serveru stáhněte soubor KlientLT.rar KlientLT.rar a postupujte podle návodu InstalaceVzdalPristupu_PercepcniTesty.pdf s možností jej stáhnout).

K zpřístupněné percepčním testům se dostanete jejich zvolením v nabídce, kterou vám předloží program.

Projekt „Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu“

Informace:

Projekt zaměřený na výzkum psycho-akustiky hlasu, který umožňuje pomocí vzdáleného přístupu programem RealVoiceLab analyzovat Hlasové pole a další akustické parametry.

Podrobnější informace o projektu

Pro přístup k demo verzi si stáhněte voicelabxp-v02.zip, nebo požádejte o zaslání potřebných souborů a informací marekfric@centrum.cz. Postup ( Instalace_vzdaleneho_pristupu_RealVoiceLab.pdf ) na instalaci a zjednodušený návod na použití (RealVoiceLab_NahravaniVRP.pdf) testovací verze.

Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně

Certifikovaný kurz s udělenou akreditací MZ ČR pro klinické logopedy.

Organizátor: Ušní nosní krční ambulance - centrum léčby hlasových poruch Rychnov nad Kněžnou
Popis kurzu a skriptum
Další infrmace: Databáze hlasových terapeutů

Terminologický dotazník v oblasti vokologie

Dotazník byl vytvořen na půdě MARC HAMU s cílem průzkumu šíře a konsistence terminologie v oblasti popisu hlasu mezi různými vokologickýcmi obory. Je určen dobrovolníkům z oblastí hlasové pedagogiky, medicíny a výzkumu hlasu. Pokud se chcete zapojit do průzkumu, prosíme, nejdříve si přečtěte Průvodní dopis a návod na vyplnění, následně vyplňte Terminologický dotazník. Vyplněný (a uložený) dotazník následně zašlete na marekfric@centrum.cz.

Uskutečněné akce

10. pan-evropská hlasová konference PEVOC (Pan European Voice Conference)

Datum a místo konání: 21. 8. - 24. 8. 2013, Praha
Spoluorganizátoři: Medical Healthcom

Základný kurz hlasovej reedukácie a rehabilitácie v Bratislave

Datum a místo konání: 9.2.2013, Kongresové centrum Družba, Bratislava
Program lze nalézt zde.
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

 

Projekt „Vzdálený přístup k akustické analýze hlasu“

Informace:

Projekt zaměřený na výzkum psycho-akustiky hlasu, který umožňuje pomocí vzdáleného přístupu programem RealVoiceLab analyzovat Hlasové pole a další akustické parametry.

Podrobnější informace o projektu

Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně

Certifikovaný kurz s udělenou akreditaci MZ ČR pro klinické logopedy
Účast na kurzu hrazena z financí Evropského sociálního fondu
Organizátor: Ušní nosní a krční ambulance - centrum léčby hlasových poruch
Rychnov n. Kněžnou
Popis kurzu a skriptum.
Další informace: Databáze hlasových terapeutů

Konference Hlasohled:
ŘEČ HLASU aneb CO VŠECHNO MŮŽEME POZNAT O ČLOVĚKU POSLECHEM JEHO HLASU?

Informace o akci.
Datum a místo konání: 11.11.2012, HAMU, sál Galerie, Malostranské nám. 13, Praha 1
Sborník naleznete již brzy zde.

Seminář:
Profesionální hlas

Datum a místo konání: 11. června 2011, aula Domu dětí a mládeže, Slezská 21, Praha 2
Spoluorganizátoři: Hlasohled a MUDr. M. Kučera
Další informace: Seminář Profesionální hlas

Symposium:
Umělecký hlas 2011

Datum a místo konání: 20. – 21. května 2011, Sál Martinů a Galerie HAMU
Program a sborník symposia.

Seminář:
Práce s programem na vyšetření hlasového pole RealVoiceLab a hlasové reedukace – kasuistiky.

Datum a místo konání: 2. února 2011 (středa), od 9,30 do cca 16,00 hod. v Zasedací místnosti HAMU
Pozvánka a program semináře.

Symposium:
Umělecký hlas 2010

Program a sborník symposia.

Symposium:
Umělecký hlas 2009

Program a sborník symposia.

Publikace

(pdf) M. Frič.: Hodnocení rezonance hlasu žen,
In: Nové trendy akustického spektra vedecký recenzovaný zborník, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2013, p 73-88, ISBN:978-80-228-2531-3
M. Frič ( 12/2013): Parametry hlasového pole v diagnostice a výzkumu hlasu,
Otorinolaryng a Foniat, 62, 4, 201-8, ISSN 1210-7867
(pdf) Frič, M., Jačeková, K.: Comparison of Voice Parameters Between Classically Trained and Untrained Females,
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, 21.-24.8.2013, Praha, s. 98.
(pdf) (pdf) Vencovský, V., Frič, M.: Basilar Membrane Excitation Patterns of Rough Sounds Simulated by Means of an Auditory Model,
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, 21.-24.8.2013, Praha, s. 376.
(pdf) (pdf) Dvořáková, E., Frič, M., Vydrová, J.: Resonance Exercises – Influence on Voice Quality in Voice Professionals,
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, 21.-24.8.2013, Praha, s. 418.
(pdf) (pdf) Frič, M., Dlask, P., Vencovský, V.: The “In Plane“ Visualization of the Breathing Movements of Chest and Abdomen Wall,
Book of abstracts 10th PAN-EUROPEAN VOICE CONFERENCE, 21.-24.8.2013, Praha, s. 447.
(pdf) M. Frič, K.A. Kadlecová, Porovnání vlastností a parametrů hlasu pěvecky trénovaných a netrénovaných žen
Akustické listy, 18(2-3), p. 5-24, 2012.
K. A. Kadlecová, M. Frič, Možnosti hlasového tréninku pro změnu subjektivního vnímání pohlavní příslušnosti z hlasového projevu u transsexualismu MTF
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 6(2-3), p. 57-61, 2012.
(pdf) M. Frič, Co všechno poznáme z hlasu? Psycho- akustický pohled na vlastnosti hlasu.
Konference Hlasohled 2012.
(pdf) K. A. Kadlecová, M. Frič, Porovnání hlasových přechodů mezi klasicky a neklasicky školenými zpěvačkami a nezpěvačkami,
Proc. of Material-Acourstics-Place 2012, Technická univerzita vo Zvolene, Nové trendy akustického spektra, 1, p. 113-25, Zvolen, 2012.
A. Kulanová, M. Frič, Komparácia náčuvových a počítačových akustických hodnotení speváckych vlastností hlasu
DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK, 2012, 12, (2), 79 - 98.
M. Lejska, R. Havlík, M. Frič, A. Priechodská-Široká, Porovnání pěveckých technik sólového a sborového zpěvu
Otorinolaryng. a Foniat., 2012, 61, (1), 44 - 52.
(pdf) M. Frič, Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasu u různých typů použití hlasu a u různých skupin hlasových profesí
Akustické listy, 17(1–2), srpen 2011, str. 19–25.
(pdf) M. Frič, Z. Otčenášek, K. A. Kadlecová, Poslechové hodnocení vlastností zpěvu – předběžná studie
Proceedings of the 6nd International Symposium Materiál – Acoustics - Place 2011
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 978-80228-2258-9), 83-93.
(pdf) (pdf)
K. A. Kadlecová, M. Frič, The evaluation of results of surgical and conservative voice therapy in MtF transsexuals. Subjective perception of the male to female voice transformation.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 95.
(pdf) M. Frič, Z. Otčenášek, Voice changes during the period of 18 month in the voice training of students of acting.
9th Pan European Voice Conference, 31.8. – 3.9.2011, Marseille, Book of abstracts, p 89.
http://www.pevoc9.fr/
K. A. Kadlecová, M. Frič, Kasuistiky hlasové péče u transsexualismu MtF (male to female)
Otolaryngologológia, 1, 2011, str. 28 až 31.
M. Frič, Z. Otčenášek, Přehled metodických postupů subjektivního popisu vlastností hlasových projevů v oblasti poruch, patologie a terapie hlasu
Otorinolaryng. A Foniat. /Prague/, 59, 2010, No. 4, pp. 214 - 224
M. Frič: Metody subjektivního (percepčního) popisu vlastností hlasu a popisované parametry.
Disk. 2010, 33, s.107-120.
J. Dršata et al.: Foniatrie - Hlas. 2010 (321 s.)
ISBN 978-80-7311-116-8.
(pdf) M. Kučera, M. Frič, M. Halíř, Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
Opočno 2010, (ISBN – 978–80–254-6592-9)
M. Frič, Z. Otčenášek, V. Syrový, Akustika hlasu.
Sborník abstraktů a příspěvků 2. symposia Umělecký hlas. s. 53-65.
Zvukové studio HAMU a Hlasové a sluchové centrum Praha, 2010, (ISBN 978-80-7331-170-4)
O. Bendová, J. Vydrová, R. Szymiková, M. Kučera, M. Halíř, M. Frič, Rehabilitace hlasových poruch, edukační a reedukační postupy.
Sborník abstraktů a příspěvků 2. symposia Umělecký hlas, s. 31-41
Zvukové studio HAMU a Hlasové a sluchové centrum Praha, 2010, (ISBN 978-80-7331-170-4)
Kulhánek, T., Frič, M., Šárek, M.:Vzdálený přístup k virtuálním výukovým a výzkumným aplikacím – podpora foniatrických vyšetření,
In: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=konference-2009--ke-stazeni-prispevky-razene-podle-autoru
Konference MEFANET 2009, (ISBN: 978-80-7392-118-7)
(pdf) V. Chrobok, A. Pellant, F. Šram, M. Frič, J. Praisler, R. Prymula, J. G. Švec, Medialization Thyroplasty with a Customized Silicone Implant
Clinical Experience. Folia Phoniatr Logop. 2008 Jan 31;60 (2):91-96 18235197 (P,S,G,E,B)
(pdf) M. Frič, Trajectory of aloud voice in the Voice range profile, differences between supported and habitual voice in shouting.
In: Fortschritte der Akustik – DAGA 2008 - Dresden, (ISBN 978-3-9808659-4-4) 579-580 (2008)
(pdf) M. Frič, Porovnání parametrů hlasových polí u hlasových profesionálů a začínajících studentů herectví.
Proceedings of the 4th International Symposium Materiál – Acoustics - Place 2008
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 978-80-228-1911-4) 47-52 (2008)
(pdf) M. Frič, Parametrizovaný fonetogram obecných řečových a hlasových projevů – ParVRP.
Technologický list autorizovaného software. Výzkumné centrum hudební akustiky, Praha, 2007
RIV/61384984:_____/07:#0000262
(pdf) M. Frič, K. A. Kadlecová, R. Szymiková, Záznam mluvního a zpěvního hlasu pro psychoakustické analýzy.
Technologický list uplatněné metodiky. Výzkumné centrum hudební akustiky, Praha. (2007)
RIV/61384984:_____/07:#0000263
J. G. Švec, M. Frič, F. Šram, H. K. Schutte, Mucosal waves on the vocal folds: Conceptualization based on videokymography.
In Manfredi C (Ed): Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications
5th International Workshop (MAVEBA 2007). Firenze, Italy
Firenze University Press (ISBN 978-88-8453-673-3) 171-172 (2007)
J. G. Švec, M. Frič, F. Šram, H. Švecová, H. K. Schutte, Visually-based evaluation protocol for laryngeal videokymographic images.
In: Proceedings AQL 2006: Advances in Quantitative Laryngology
Voice and Speech Research, October 6-7, 2006, Groningen, the Netherlands.
Groningen Voice Research Lab, University of Groningen, Groningen, the Netherlands [CD-ROM]: 1-6 (2006)
(pdf) M. Frič, F. Šram, J. G. Švec, Voice reisters, vocal folds vibration patterns and thein presentation in videokymography
Proceedings of the 33rd International Acoustical Konference – EAA Symposium, Acoustics High Tatras 2006
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 80-228-1672-8), CD-ROM: 42-45.
(pdf) M. Frič, F. Šram, J. G. Švec, Diplofónia – komplexné kmitanie hlasivek prezentované vo videokymografii a vysokofrekvenčnej laryngoskopii.
Proceedings of the 2nd International Symposium Materiál –Acoustics - Place 2006
Technical University in Zvolen, Slovakia (ISBN 80-228-1652-1) 65-68 (2006)
  • Upraveno 2.10.2014.
kontakty:
tel/fax: +420 234 244 168