Komerční činnost Výzkumného centra

Software LiTEd

Software Hamanal

Software HAO

Software LiTEd

Listening Test Editor (LiTEd) je aplikace určená pro expertní editaci akustických poslechových testů.

Verzi pro Windows můžete po zakoupení rozbalovacího klíče stáhnout zde.

Software Hamanal

Hamanal je určen k časové, spektrální a harmonické analýze hudebních signálů.

Verzi pro Windows můžete po zakoupení rozbalovacího klíče stáhnout zde.

Software HAO

HAO slouží pro objektivní akustickou dokumentaci varhan

Verzi pro Windows můžete po zakoupení rozbalovacího klíče stáhnout zde.

  • Upraveno 4.12.2010.
kontakty:
tel/fax: +420 234 244 168