Zvukové studio

Zvukové studio je účelové zařízení Hudební fakulty AMU v Praze, které se podílí na řešení úkolů vyplývajících z plánu pedagogické, vědeckovýzkumné a umělecké činnosti této fakulty v oblasti zvukové tvorby a hudební akustiky.

Prostory Zvukového studia sdílejí současně Výzkumné centrum hudební akustikyKatedra hudebního zvuku

Aktuality

Nahrávky koncertů, demo nahrávek a soutěžních snímků pro posluchače HAMU lze zajistit pouze po domluvě s některým ze zvukových režisérů Zvukového studia a následného uzavření písemné objednávky na produkci Zvukového studia u paní Ognjenovičové.

Objednávku pro studijní účely lze předem vyplnit a vytisknout.(pdf)

V případě již obsazených termínů nelze nahrávání zajistit.

  • Upraveno 29.4.2010.
kontakty:
tel/fax: +420 234 244 168